Informatie patienten

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder patiënten!

Een onderzoek kan niet zonder bereidwillige patiënten die mee willen doen aan het onderzoek. Het staat en valt met hun medewerking. Patiënten geven belangrijke aanvullende informatie en deze waardevolle informatie geeft artsen concrete aanknopingspunten om de zorg te verbeteren. Maar als patiënt wil je natuurlijk eerst goed weten wat erbij komt kijken als je mee gaat doen en wil je goed geïnformeerd worden over de gang van zaken. Daarvoor is deze informatie.

Na een operatie in verband met de geconstateerde endeldarmkanker hebben veel patiënten een verandering in hun ontlastingspatroon. Dit kan zijn, vaak naar de wc moeten voor de ontlasting, diarree, moeite met het ophouden van de ontlasting, ontlastingsverlies of het niet goed kwijt kunnen raken van de ontlasting. Dit kan erg vervelend zijn en invloed hebben op uw dagelijks leven.

Tot nu toe worden deze klachten behandeld met medicijnen die de ontlasting b.v. steviger maakt waardoor het beter kan worden opgehouden of met medicijnen tegen diarree. Dit is gericht op het tegengaan van de symptomen. Het effect hiervan is onvoldoende onderzocht.

Een andere behandelmogelijkheid  is de bekkenfysiotherapie d.w.z. training van de bekkenbodemspieren met behulp van oefentherapie, biofeedback en elektrostimulatie . Het effect van deze bekkenbodemspiertraining en biofeedbackbehandeling bij patiënten met ontlastingsverlies (zonder een operatie aan de endeldarm) is groter dan bij de standaardbehandeling met medicijnen. De verwachting is dat dit ook geldt voor behandeling van  ontlastingsverlies bij patiënten die geopereerd zijn i.v.m. endeldarmkanker. Daar is alleen tot op heden onvoldoende bewijs voor. Met behulp van dit onderzoek hopen wij hierin meer inzicht te krijgen.