Informatie bekkenfysiotherapeuten

Pelvic Floor Rehabilitation to improve functional Outcome and quality of life after surgery for Rectal CancEr: a randomized controlled trial (FORCE TRIAL)

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op mensen met gezondheidsproblemen in de bekkenregio. Onder de bekkenregio wordt verstaan de bekkengordel met de bekkenbodemmusculatuur en de bekkenorganen, de lumbale wervelkolom (LWK) en de heupen. Functioneel heeft deze regio relaties met het abdomen, de abdominale organen en de abdominale musculatuur, met het diafragma thoracale en de musculatuur van de onderste extremiteit. In de bekkenregio richt bekkenfysiotherapie zich op functiestoornissen in het musculoskeletale systeem, en op functiestoornissen van de organen in het kleine bekken die gerelateerd zijn aan functiestoornissen van het musculoskeletale systeem of die beïnvloed kunnen worden door functieverbetering van dit musculoskeletale systeem. Bekkenfysiotherapie gaat uit van de interactie tussen deze verschillende structuren (KNGF Beroepscompetentieprofiel augsutus 2014).

Bekkenfysiotherapie is een jong beroep maar ontwikkelt zich snel. De laatste 15 jaar wordt er volop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van bekkenfysiotherapeutische interventies bij urologische, gynaecologische, seksuologische en colorectale (darm) problematiek. Zo ook dit onderzoek waarbij gekeken wordt wat het effect is van bekkenfysiotherapeutische behandelingen bij patienten met ontlastingsproblemen na een operatie i.v.m. endeldarmkanker. De participerende bekkenfysiotherapeuten spelen hierbij een grote rol.

De bekkenfysiotherapeuten die mee doen met dit onderzoek zijn hiervoor uitgezocht. Zij komen hiervoor in aanmerking omdat zij geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn die de opleiding Bekkenfysiotherapie hebben gevolgd bij het SOMT te Amersfoort. Daarnaast moesten zij voldoen aan de eisen van het Centraal Kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie. Dit betekent dat zij aan hun verplichte accreditatie hebben voldaan. Deze bekkenfysiotherapeuten zijn daarnaast ook bekend met het werken met het EMG apparatuur van Novuqare B.V. en de daarbij horende MAPLe probes. Dit is gevalideerd EMG apparatuur. Binnen deze studie wordt gewerkt met dit EMG apparaat, en als vervanger is de Anuform probe toegestaan (Pelvitec).

De particperende ziekenhuizen zijn gelegen in Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Rondom elk ziekenhuis zijn vijf praktijken gezocht die voldoen aan bovenstaande eisen. Daarbij is rekening gehouden met zoveel mogelijk spreiding, binnen een bepaalde straal, rondom het ziekenhuis. Voor deze studie zijn de bekkenfysiotherapeuten getraind in het protocollair behandelen wat essentieel is binnen deze studie. Het belang van deze studie is om aan te kunnen tonen of de bekkenfysiotherapeutische interventie een meerwaarde is voor de patienten met ontlastingsproblematiek na een operatie i.v.m. endeldarmkanker. Hierdoor kan in de toekomst de nabehandeling van deze patientengroep verbeterd worden.