De onderzoekers

Project leader

Dr. B.R. Klarenbeek
Department of Surgery
Radboud University Medical Center
Geert Grooteplein-Zuid 16
6525 GA Nijmegen
T: 024 3611111

Bastiaan Klarenbeek werd na zijn artsexamen in 2004, opgeleid tot chirurg in het Kennemer Gasthuis te Haarlem en het VU medisch centrum te Amsterdam. Naast deze specialisatie promoveert hij in 2010 met het proefschrift ‘Surgical challenges in diverticular disease’.

In 2012 start hij met de vervolgopleiding (CHIVO) tot gastrointestinaal en oncologisch chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), om zich verder te bekwamen in de minimaal invasieve colorectale, maag en slokdarmchirurgie. Tot en met 2015 behoort hij tot de staf van de abdominale chirurgie in het UMCG.

Sinds 1 januari 2016 werkt hij in het Radboudumc en heeft hij samen met prof. dr. Camiel Rosman het programma voor minimaal invasieve slokdarmoperaties opgezet. Daarnaast participeert hij in de zorg voor patiënten met weke delen tumoren, dikke darm kanker en endeldarm kanker. Hij is zeer geïnteresseerd in nieuwe minimaal invasieve operatietechnieken en innovatieve zorgontwikkelingen, zijn wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten zijn dan ook hierop gericht.

 

Coordinating investigator

Dhr. J.A.G. van der Heijden
Department of Surgery
Radboud University Medical Center
Geert Grooteplein-Zuid 16
6525 GA Nijmegen
T: 06-57379606
Email: Joost.vanderheijden@radboudumc.nl

Joost van der Heijden begon in 2013 met zijn opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Na het cum laude behalen van zijn bachelor diploma was hij reeds vroeg in zijn opleiding tot basisarts al betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek. Dit begon in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven onder de supervisie van dr. A.J.G. Maaskant-Braat. Hij maakte hier voor het eerst kennis met het klachtenpatroon dat veel patiënten ervaren na hun operatie voor endeldarmkanker. Hierop volgend werd oriënterend onderzoek ingezet naar de perspectieven die zowel patiënten als behandeld chirurgen er over dit klachtenpatroon op na houden. Dit leidde tot een set klinische aanbevelingen om het zorgtraject in de dagelijkse praktijk te kunnen verbeteren. Tijdens zijn wetenschappelijke stage bekeek hij, in samenwerking met de lokale stoma- en incontinentiezorg, de impact van een lokaal ingevoerd postoperatief protocol voor functionele darmproblematiek na endeldarmkanker chirurgie ten aanzien van kwaliteit van leven verbetering.

Midden 2018 ontstond het eerste contact met Dr. Klarenbeek. De FORCE-trial, een initiatief van (o.a.) hem en mevr. A.J. Kalkdijk-Dijkstra, was in de loop der tijd fors gegroeid in aantal participerende centra, met een nog uitgebreidere set aan bekkenfysiotherapeuten. Gepaard aan deze toename in deelnemende centra, volgde een toename in werkdruk. Waar mevr. A.J. Kalkdijk–Dijkstra lange tijd met veel plezier en enthousiasme alle facetten van het onderzoek draaiende gehouden heeft, was er nu vraag naar assistentie. Vanaf september 2018 begon Joost als full-time coördinerend onderzoeker van de FORCE-trial. Dit onderzoek is onderdeel van zijn promotieonderzoek bij co-promotoren Dr. A.J.G. Maaskant-Braat en Dr. B. Klarenbeek met als promotor prof. dr. J.H.W. de Wilt.

Bekkenfysiotherapie interventie expert en onderzoeker

A.J. Kalkdijk -Dijkstra
Investigator Anorectal Function Center
Department of Surgery
University Medical Center Groningen
Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen
T: 050-3616161

Jenneke is vanaf 1982 werkzaam als fysiotherapeute, eerst in een ziekenhuis en daarna in een revalidatiecentrum.  Van 1985 tot 1987 heeft ze de opleiding NDT kinderfysiotherapie gedaan en in 1987 Sensomotoriek  en de Vroegdiagnostiek. Vanaf die tijd heeft zij zich gespecialiseerd in de sensomotorische training en behandeling van kinderen met neurologische problematiek en zeer jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand.  In de jaren 1993-1995 heeft ze zich gespecialiseerd in de psychosomatische fysiotherapie en somatofore problematiek en is zij naast kinderen ook veel spanningsgerelateerde problematiek gaan behandelen. Binnen deze problematiek kwam ze ook veel buikpijnproblematiek tegen.  Dit heeft ertoe geleid dat zij zich vanaf 1998-2000 is gaan specialiseren in de Bekkenfysiotherapie, eerst aan de Hogeschool in Breda en later de Master aan het ErasmusMC te Rotterdam (2003-2004). In 2006 resulteerde dit in de oprichting van het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (BBZ) te Leeuwarden. Binnen het BBZ heeft ze zich geleidelijk aan gespecialiseerd in de colorectale problematiek en pijnproblematiek. Daarnaast is zij lange tijd als docent en colorectaal linemanager werkzaam geweest bij de Master Opleiding Bekkenfysiotherapie aan de SOMT te Amersfoort.

Na een wetenschappelijke stage in het VUMC in 2006-2007 was het voor haar duidelijk dat ze de wetenschap een warm hart toedroeg. In 2012 ontmoette zij Dr. Bastiaan Klarenbeek, chirurg. De gemeenschappelijke interesse in anorectale problematiek heeft  vervolgens geleid tot een samenwerking op wetenschappelijk gebied. Dit resulteerde in de start van een PhD-traject in het UMCG bij het Anorectaal Functie Centrum van Dr. Paul Broens. Zowel Dr. Bastiaan Klarenbeek als Dr. Paul Broens zijn haar co-promotoren en Prof. Dr. Jean Paul Pierie haar promotor. De Force Trial is een onderdeel van haar promotieonderzoek waarmee zij hoopt duidelijkheid te kunnen verschaffen over de beste behandeling  na endeldarmchirurgie i.v.m endeldarmkanker.

 

Principal investigators

Dr. B.R. Klarenbeek
Department of Surgery
Radboud University Medical Center
Geert Grooteplein-Zuid 16
6525 GA Nijmegen
T.: 024 3611111

Zie bovenstaande informatie (projectleider)

Dr. P.M.A. Broens
Department of Surgery
University Medical Center Groningen
Anorectal Function Center
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen
T: 050-3616161

Paul Broens studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 1991 zijn artsexamen behaalde. De opleiding chirurgie vond plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven België, waarna in 2002 registratie als chirurg plaats vond. Hij promoveerde in 2003 aan de Katholieke Universiteit Leuven met als onderwerp: ‘Anorectal Sensibility’.

De vervolg opleiding tot kinderchirurg vond plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Medizinische Hochschule Hannover Duitsland. Vanaf 2005 is hij staflid Kinderchirurgie bij het UMCG, waarvan hij in 2017 medisch hoofd is geworden.

Hij richtte in 2010 het Anorectaal Functie Centrum op waarvan hij hoofd is.

Dit centrum heeft 15 medewerkers, waaronder 8 promovendi die zich bezighouden met meting van en onderzoek naar de exacte werking van fecale continentie en defecatie. Door de onderzoeksgroep zijn onder anderen een aantal nieuwe regelsystemen gevonden die van groot belang blijken te zijn voor de fecale continentie.

Dit centrum doet jaarlijks, op verzoek van specialisten (ook uit andere (academische) ziekenhuizen) functie metingen bij patiënten (kinderen en volwassenen) om op die manier te bepalen hoe zij het beste geholpen zouden kunnen worden. De kennis opgedaan bij het wetenschappelijk onderzoek wordt daarmee meteen toegepast.

Hij is auteur van vele wetenschappelijke publicaties.

Prof. dr. J.P.E.N. Pierie
Afd. PGSoM UMCG
University Medical Center Groningen
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen
T: 050-3616161
j.p.e.n.pierie@umcg.nl

Department of Surgery Medical Center Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934AD Leeuwarden
T: 058-2866666

Jean-Pierre heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in 1993. In 1995 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Naadgenezing na slokdarmchirurgie”.  Vanaf 2001 is hij chirurg, opgeleid in het Diaconessenhuis en het UMC Utrecht.

Daarna is hij Fellow GI-Oncology geweest in het Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston MA.

Nu als gecertificeerd Gastrointestinaal en Oncologisch chirurg is hij werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Vanaf 2011 is hij, naast zijn werk in het MCL,  Professor Opleiding en Onderwijs in de Endoscopische chirurgie aan de Rijks Universiteit Groningen en Principal Investigator van de onderzoeksgroep LEARN, Groningen.

Hij is auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties. Zijn aandachtsgebieden zijn dikke darm-, endeldarm,  slokdarm- en maagchirurgie.

“Via de FORCE trial kunnen we de waarde van bekkenfysiotherapie na endeldarmchirurgie een duidelijke plaats geven in het behandeltraject van patiënten met endeldarmkanker”.

Dr. H.L. van Westreenen
Department of surgery Isala Klinieken
Dokter van Heesweg 2
8025AB Zwolle
T: 038 4245000

Erik is sinds 2013 werkzaam bij Isala. In 2005 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderzoek 'Positron Emission Tomography in Staging of Esophageal Cancer'. De opleiding heelkunde werd gevolgd in Isala te Zwolle en het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Aansluitend heeft hij een fellowship gastro-intestinale en minimaal invasieve chirurgie gedaan in het Antoniusziekenhuis te Amsterdam. Sinds december 2013 is hij Europees gecertificeerd coloproctoloog en Fellow van de European Board of Surgery. Sedert zijn afronding tot chirurg houdt hij zich o.a intensief bezig met de behandeling van de patiënt met rectumcarcinoom.

 

 

 

 

Sponsor (in Dutch: verrichter/opdrachtgever):

Geert Grooteplein-Zuid 16
6525 GA Nijmegen

Subsidising party

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haah
T: 070 3495111

 

Sponsoring ten behoeve van uitvoering bekkenfysiotherapie interventie:

 

Novuqare
Kievitsven 42
5249 JJ Rosmalen

 

Pelvitec
Rotterdamseweg 183-c
2629HD Delft

Pelvitec in gezamelijke sponsoring met:

Pelvision B.V.
Rivium Westlaan 52
2909 LD Capelle aan den IJssel