Force Trial Group

Welkom op de site van de Force Trial Group!

De Force Trial Group bestaat uit allen die betrokken zijn bij de Force Trial. Dat zijn in de eerste plaats de patienten die meedoen! Daarnaast de chirurgen uit de deelnemende ziekenhuizen en de participerende bekkenfysiotherapeuten.

De Force Trial is een gerandomiseerd multicenter onderzoek naar het effect van bekkenfysiotherapeutische behandelingen bij ontlastingsproblematiek na een endeldarmkankeroperatie. Deze bekkenfysiotherapeutische behandeling wordt binnen dit onderzoek vergeleken met de standaardbehandeling met medicatie. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een optimale nabehandeling van deze patientengroep. 

Op deze site vindt u alle informatie over het onderzoek, de onderzoekers, de participerende ziekenhuizen en bekkenfysiotherapeuten.

De inclusie van de FORCE trial is voltooid, er mogen geen nieuwe patiënten aan de studie deelnemen.